oferta systemy d2 Oferta >> Analizy inwestycyjne, optymalizacyjne i marketingowe

W naszej działalności skupiamy się na przetwarzaniu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych oraz dostarczaniu wysokiej jakości informacji tworzonych w oparciu o bazy danych geoprzestrzennych. Pomagamy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Jak usprawnić transport towarów? Gdzie najlepiej zlokalizować punkt sprzedaży, a gdzie hurtownie? Jak zwiększyć wydajność wykonywanych zadań w przestrzeni bez zwiększenia kosztów? Który teren będzie najbardziej odpowiedni do lokalizacji inwestycji?

Wykonujemy:

  • Wielokryterialne analizy lokalizacyjne dla działalności gospodarczej oraz innych potrzeb. 
  • Analizy sieciowe dla potrzeb transportu i logistyki.
  • Analizy przydatności terenu pod realizacje określonej działalności.
  • Analizy społeczno-gospodarcze dla celów strategicznych.
  • Analizy nasłonecznienia, widoczności i dostępności terenów i budynków.
  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko inwestycji.
  • Koncepcje zagospodarowania terenów na potrzeby dokumentacji konkursowych projektów unijnych.
  • Promocyjne wizualizacje 3D obiektów, przy użyciu nowoczesnych technologii tj. filmowanie z powietrza przy użyciu dronów lub scanningu laserowego.