oferta systemy d3 Oferta >> Systemy map elektronicznych

Wykonujemy systemy map elektronicznych na potrzeby komunikacji z odbiorcami zewnętrznymi (klientami, mieszkańcami), a także na potrzeby komunikacji wewnętrznej (wymiany danych między wydziałami bądź pracownikami danej organizacji). W naszej ofercie posiadamy produkty dla samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw.

Nasza oferta obejmuje:
  • Kompleksowe systemy informacji przestrzennej - rozbudowane systemy umożliwiające znaczne usprawnienia w pracy urzędników oraz umożliwiające mieszkańcom i inwestorom dostęp do wielu informacji i e-usług dotyczących przestrzeni gminy - m.in. dot.: przeznaczenia terenów, przebiegu sieci, lokalizacji terenów inwestycyjnych, terenów chronionych i zabytków oraz wiele innych.
  • Systemy map tematycznych - projektowane w celu usprawnienia funkcjonowania urzędu we wskazanym obszarze - np. system publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Internecie.
  • Branżowe aplikacje informacyjne wykorzystujące mapy.
  • Systemy pozwalające na wykonywanie automatycznego wypisu i wyrysu z planów miejscowych.
  • Usługi cyfryzacji dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem metadanych, zgodnych z Dyrektywą INSPIRE.
  • Systemy map promocyjno-informacyjnych dla przedsiębiorstw posiadających rozdrobnioną strukturę przestrzenną.